Hopp til innhold

Viktige prosjekter og milepeler i bedriftens arbeider har vært:

-        Prosjektering av parker, byrom og uteanlegg i tilknytning til byggeprosjekter. Veritasparken, Verdensparken, Bragernes torg. Norges Bank, utforming av gårdsrom og gateområder

-        Utvikling av prosjekteringsprinsipper for boligområder. Slik som Skøyenområdet med Casinetto og Silkestrå

-        Landskapsprosjektering av store landskapsinngrep som E.6 i Hedmark og Akershus og rv. 150 Formgiving broanlegg. Bergen bybane Råstølen – Flesland.Gardermoen landskapsforming av flysiden og teknisk base for SAS.

-        Reguleringsplanlegging, som områdene omkring Saltstraumen, og arealutvikling av områder mellom ny og gammel E6 i Halden. Næringspark i Holmestrand

-        Landskapsanalyser i forbindelse med overordnet arealplanlegging. Utredning og anbefalinger om 5 kulturlandskapsområder i Bærum.

-        Arealplanlegging og forming av gravplasser. Utvidelse og omlegging av eksisterende kirkegårder. Modum. Områdeplan og regulering for Tanum kirkegård

-        Gravplasser Sortland. Bremnes kyrkjegard. Regulering og detaljutforming

-        Prosjektledelse og uavhengig kontroll. Nasjonalmuseet. Uavhengig kontroll av byrom og plasser. Rjukan torg, prosjektledelse.

Sundt & Thomassen AS er landskapsarkitektkontor. Firmaet ble etablert i 1971 av Terje Hindhamar og Trygve Sundt. Gjennom mer en 45 år har firmaets eiere  bidratt aktivt i en prosess der landskapsarkitektens arbeidsoppgaver har  utviklet seg fra avgrensede prosjekteringsoppdrag til  alle typer oppdrag fra overordnede landskapsvurderinger, areal- og landskapsplanlegging til detaljforming av prosjekter i ulik skala.